Kulelager

Sporkulelager

Sporkulelageret et det vanligste lageret, er svært anvendelige og brukes i prinsipp i alle maskiner, kjøretøy og utstyr. De tar opp både aksial- og radialkrefter. Tettede og permanentsmurte
sporkulelager er vedlikeholdsfrie og muliggjør en enkel konstruksjon.

Sporkulelager egner seg godt for høye turtall. Finnes også rustfri

Sfæriske kulelager

Sfæriske kulelager kan kompensere for vinkelfeil, samt akselbøyning og retningsfeil i lagerhuset.

De tar opp krefter både i radiell og aksiell retning.
Lagrene finnes med sylindrisk eller konisk boring.

Enradig og toradig vinkelkontaktlager

Enradige vinkelkontaktkulelager kan belastas både radialt og aksialt.
De tar opp aksialkrefter i en retning. Toradige vinkelkontaktkulelager egner seg for applikasjoner der det er krav til fullstendig aksial
styring. De tar opp radialkrefter samt aksialkrefter i begge retninger.

Aksialsporkulelager
Aksialsporkulelagere består av akselskiver, husskiver og kulekranser. Lagrene er ikke selvbærende.
Derfor kan kulekrans og lagerskiver monteres uavhengig av hverandre.
I tillegg til serier med flate skiver finnes det også produktserier med sfæriske skiver til utligning av statiske vinkelfeil.
Disse utførelsene brukes for det meste i forbindelse med underlagsskiver.
Aksialsporkulelagere finnes både i en- og toveis varianter.
Begge variantene absorberer høye aksiale krefter, men tåler ikke radiale belastninger.

Firepunktslager

Firepunktslager kan belastes aksialt fra begge retninger og trenger derfor betydelig mindre plass i aksial retning enn den toradige utførelsen.
Et firepunktslager kan også ta opp mindre radielle krefter.

Nettsiden er designet og utviklet av SocialGrab AS!