Nålelager

Nålelager

Nålelager med dreide og slipte ringer tar opp høye radiallaster og muliggjør en lav innbyggingshøyde.

Aksial-nålelagere

Aksialnålelagere er komponenter av aksialnålekranser og aksiallagerskiver med sentrering.
De kan brukes sammen med nålehylser, nåleforinger og nålelagere.
Kontaktflaten til nålekransen må være herdet og slepet.

Nålekranser

Nålekranser er en- eller toradige elementer som består av holdere og nåleruller.
Fordi den radiale dimensjonen bare er identisk med nålerullenes diameter, gjør nålekransene at man kan konstruere lagringer som er radialt ekstremt lite plasskrevende.
De har svært høy bæreevne, egner seg for høye turtall og er enkle å montere.

Med presis kontaktflategeometri får man lagringer med høy rundløpspresisjon.

Den radiale lagerklaringen kan varieres med nåletype og aksel- og hustoleransene.

Bruken av nålekranser forutsetter at kontaktflaten på akselen og i huset er herdet og slipt.

Nettsiden er designet og utviklet av SocialGrab AS!