Rullelager

Sylindriske rullelager

Sylindriske rullelager kan enten være en- eller flerradige, og de tar opp svært høye radiallaster.
Enradige sylindriske rullelager med holdere finns som frigående, støtte- og styrelager.
Som frigående kompenserer de for akselbevegelse i lengderetning på grunn av varmeutvidelse.
De finns også med tett rullesats uten holder.

Enradig sfærisk rullelager

Enradige sfæriske rullelager er selvinnstillende rullelager. Den aksiale bæreevnen er liten.

Toradig sfærisk rullelager

Toradige sfæriske rullelager har sylindrisk eller konisk boring.
De symmetriske sfæriske rullene stiller seg tvangsfritt inn i den sfæriske ytterringsløpebanen.
Slik utjevnes akselbøyninger og opprettingsfeil i lagersetene.
Lagrene tar store radielle og mindre aksielle krefter.

Sfæriske aksialrullelager

Sfæriske aksialrullelagere er enradige, vinkeljusterbare rullelagere.
De består av massive aksel- og husskiver og asymmetriske tønneruller med holdere.
Holderen holder rullekransen med akselskiven sammen. Lagrene kan demonteres.
Lagerdelene kan dermed monteres hver for seg.
ske aksialrullelagrene absorberer svært høye aksialbelastninger og tillater relativt høye turtall.
Lagrene kan også belastes aksialt ved at løpebanen heller mot lageraksen.

Nettsiden er designet og utviklet av SocialGrab AS!